Main Page Sitemap

Most popular

Ashton, Maryland: Pontes Press: 4144.Stout was a longtime friend of British humorist.A b Walker, Tom (September 10, 2000).Writers on the Left: Episodes in Literary Communism.Douglas 45 46 Select television credits edit Date Network Length Series Detail February 16, 1949 ABC 30 min."Detective Fiction Collection, Rare Books and Special Collections Descriptions"."Program..
Read more
The Bourne Identity Opgejaagd door de CIA The Bourne Legacy The Bourne Legacy The Bourne ultimatum Bourne is uit op wraak The boy in the striped pyjamas Vriendschap in oorlogstijd The Break-Up Uit elkaar maar in hetzelfde huis wonen.'81 De Kleine Geschiedenisquiz De Kleine Lettertjes De Klimaatpolitie De Kliniek De..
Read more

Een relatie met een seksueel deviante


een relatie met een seksueel deviante

Zo blijken veel daders bij duitse vrouw op zoek naar Turken voorbaat al geen enkel vertrouwen in hun behandelaar te hebben.
Veel personen vertonen nooit of bijna nooit crimineel gedrag gedurende hun hele leven (Sampson Laub, 1993).
Therapie moet niet doods zijn; in therapie moet iets gebeuren, je moet de eerder gestolde, stilstaande beelden weer in beweging zien te krijgen.
Het onderzoek van aanranding examen documentatie Lloyd (1987) toonde bijvoorbeeld aan dat partners in twee weken gemiddeld.6 keer onenigheid hebben.Ten eerste kan gesteld worden dat personen met een lage zelfcontrole vaak zeer impulsief zijn (Gottfredson Hirschi, 1990).Tot slot kwam uit het onderzoek van Klostermann en Fals-Stewart (2006) naar voren dat personen die onder de invloed zijn van alcohol zich agressiever gedragen tijdens een conflict, waardoor een conflict bij hen vaker escaleert.Zowel het misbruikdenken als het misbruikgedrag zijn onderwerp van behandeling, bijvoorbeeld door het uitdagen van negatieve cognitieve schemas die uitlokken tot het plegen van seksueel misbruik, of het in een zo vroegtijdig mogelijk stadium leren ingrijpen in misbruik-ketens.Kerley., (2008) stellen dat er op dezelfde manier aangenomen kan worden dat personen met een lage zelfcontrole waarschijnlijk minder gemakkelijk kunnen weglopen van verbale of fysieke provocatie.Deze studies bekijken dus niet het bredere begrip relatieconflict, maar focussen zich specifiek op partnergeweld.Aan de hand van deze algemene verwachting hebben wij zes concrete hypothesen opgesteld.Hierdoor kan van beide partners worden nagegaan of zij ooit deviant gedrag hebben vertoond.Door hun impulsiviteit en vanwege het feit dat ze vaak wat doen zonder er eerst over na te denken is de drempel om een conflict aan te gaan voor hen waarschijnlijk lager dan voor personen met een hoge zelfcontrole.
Zij hadden hier gedurende vele jaren over gezwegen.Het gebruik van geweld kan bijvoorbeeld voor (ernstige) lichamelijke schade zorgen bij het slachtoffer en in het ergste geval kan het zelfs leiden tot de dood (Arbuckle, Olson, Howard, Brillman, Anctil Sklar, 1996).Verschillende bronnen wijzen er dus op dat er mogelijk een positief verband bestaat tussen deviant gedrag en relatieconflict.(1999) tonen met hun studie ook aan dat er een verband bestaat tussen deviant gedrag en relatieconflict.Relatieconflict op zich wordt vaak namelijk al als onwenselijk ervaren en kan daarnaast ook onwenselijke gevolgen hebben (Winstock, 2008; Canary., 1995).Het huidige onderzoek komt tegemoet aan de meeste van deze bezwaren.Het gaat niet om allén maar een geperverteerde gek, het gaat niet om allén maar macht, het gaat niet om allén maar een gemankeerd gezinssysteem dat op miraculeuze wijze het evenwicht weet te bewaren.Dit maakt het aannemelijk dat relatieconflicten bij personen met een lage zelfcontrole eerder uit de hand lopen dan bij personen met een hoge zelfcontrole.Dit zou dan ook betekenen dat de kans op relatieconflict groter is bij personen met een lage zelfcontrole dan bij personen met een hoge zelfcontrole.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap